نگاهی به نيازهاي تغذيه اي کوه پيمايان و تغذیه صخره نوردان

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 10 تغيير شيوه هاي زندگي ، ماشيني شدن زندگي امروزي ،نبودن تحرک ، نداشتن برنامه ي ورزشي منظم حتي در ساده ترين شکل آن و کاهش ميزان فعاليت بدني باعث تجمع انرژي ، ازدياد بافت چربي و اضافه وزن مي گردد. بنابر اين يکي از ساده ترينگاهی به نيازهاي تغذيه اي کوه پيمايان و تغذیه صخره نوردان|30017870|zln|نگاهی به نيازهاي تغذيه اي کوه پيمايان و تغذیه صخره نوردان
نگاهی به نيازهاي تغذيه اي کوه پيمايان و تغذیه صخره نوردان

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 10

تغيير شيوه هاي زندگي ، ماشيني شدن زندگي امروزي ،نبودن تحرک ، نداشتن برنامه ي ورزشي منظم حتي در ساده ترين شکل آن و کاهش ميزان فعاليت بدني باعث تجمع انرژي ، ازدياد بافت چربي و اضافه وزن مي گردد. بنابر اين يکي از ساده ترين روش ها که در هر سن و سا لي براي بدن مفيد بوده و در هر مکا ني امکان پذير است. همچنين به تجهيزات ويژه اي نياز نداشته و ازبهترين شيوه هاي کاهش وزن و حفظ سلامت جسماني و رواني محسوب مي شود « پياده روي و کوه پيمايي» مي باشد.ميزان سوخت و ساز بدن به توازن و تعادل ميان انرژي به دست آمده ازطريق غذاها ومصرف آن انرژي در فعاليت هاي روزانه و فعاليت هاي سلولي بستگي دارد. پياده روي همراه با نرمش هاي سبک و انجام کوهپيمايي باعث مي گردد که سوخت و ساز بدن افزايش ياد. در نتيجه چربي هاي زائد بدن سوزانده شده و به تدريج به عضله تبديل مي شوند. در اثر تبديل چربي به عضله ميزان چربي بدن کاهش مي يابد. بنابراين تداوم کوه پيمايي، نرمش، ورزش هاي سبک و پياده روي باعث تحليل رفتن چربي هاي زائد شده و ميزان مصرف انرژي بالا مي رود. که اين خود باعث تناسب اندام وهمچنين از بروز چاقي جلوگيري مي کند.در کوهپيمايي نيز ماند ديگر فعاليت هاي ورزشي، تغذيه نقش مهمي در افزايش توازن ورزشي دارد. با توجه به اين که ورزش کوه پيمايي جزء ورزش هاي طولاني مدت است،سهم عمده ي انرژي بدن از چربي ها تأمين مي گردد. به طور کلي در ورزش هاي استقامتي ميزان عمده ي انرژي از چربي ها تا مين مي شود. پس فعاليت مناسبي براي متعادل نگه داشتن وزن بدن محسوب مي گردد. بايد توجه داشت که ميزان سوخت چربي ها به بر آورده شدن منابع کربوهيدرات بستگي دارد. همچنين ميزان گلوکز خون و گليگوژن ذخيره در ماهيچه ها از عوامل محدود کننده ي ميزان فعاليت در انواع ورزش ها مي باشد.