ورزش و اثرات مفید آن و آشنا ساختن مربيان ورزشي نسبت به فواید ورزش

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 122 فهرست موضوع مقدمه : عنوان مشكل : تحليل علمي و تجربي : اولويت : موضوع : مخاطب : هدف كلي : اهداف جزئي : اهداف آموزشي : مواد آموزشي : محتوي آموزشي : فصل اول : محتوي آموزشي فصل اول : جداول : هدف – روش : هدف – ورزش و اثرات مفید آن و آشنا ساختن مربيان ورزشي نسبت به فواید ورزش|30017871|zln|ورزش و اثرات مفید آن و آشنا ساختن مربيان ورزشي نسبت به فواید ورزش
ورزش و اثرات مفید آن و آشنا ساختن مربيان ورزشي نسبت به فواید ورزش

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 122

فهرستموضوع

مقدمه :عنوان مشكل :تحليل علمي و تجربي :اولويت :موضوع :مخاطب :هدف كلي :اهداف جزئي :اهداف آموزشي :مواد آموزشي :محتوي آموزشي :فصل اول :محتوي آموزشي فصل اول :جداول :هدف – روش :هدف – مكان :هدف – وسيله :هدف – زمان :فصل دوم :محتوي آموزشي فصل دوم :جداول :هدف – روش :هدف – مكان :هدف – وسيله :هدف – زمان :ارزشيابي از محتوا:ارزشابي از برنامه :منابع و مآخذ :فصل اولمقدمه :ورزش بعنوان يك اصل اساسي در سلامتي روح و جسم انسان نقش ايفا نموده و مينمايد و انسان نيازمند است تا براي شادابي روح و جسمش رو به ورزش بياورد و هر روزه لحظاتي از عمر خويش را صرف آن نمايد . از آنجائيكه شالوده شكل گيري اندامهاي قوي و روحيه شاداب در سنين دوران تحصيل شكل ميگيرد ، لازم است تا براي نونهالان عزيزمان برنامه ريزي نمائيم تا با ورزش و تربيت شخصيتي والا و اندامي قوي داشته باشند تا با عزت راه سعادت خويش را طي نمايند.برنامه ريزي دقيق نيازمند آگاهي لازم و كافي از اثرات مفيد ورزش ميباشد . كه اين امر ايجاب مينمايد تا براي مربيان تربيتي كه در مدارس مشغول به خدمت ميباشند جلساتي تشكيل تا به وسيله آن، اثرات ورزش در موضوعات مختلف بطور پويا و بِروز به آنها بازگو شده تا اين امر ، انگيزه مربيان ورزشي را در ارائه فعاليتهاي ورزشي منظم و دقيق تقويت نموده و همچنين اثرات آنرا براي دانش آموزان متذكر ساخته تا دانش آموزان نيز به نقش ورزش آگاهي يافته و آنها را مصمم به انجام آن نمايد .از آنجائيكه در مدارس كشورمان نسبت به امر ورزش اهتمام جدي صورت نمي پذيرد يكي از دلائل آن ، عدم آگاهي به اثرات آن ميباشد . البته دلائل ديگري نيز دارد كه در اين جزوه به پاره اي از آنها اشاره گرديده ، از جمله عدم وجود فضاي كافي و مناسب در مدارس ، نامناسب بودن ساعات ورزش ، نداشتن امكانات و تجهيزات ورزشي در مدارس ، نبود سالن ورزش ، عدم تخصص نزد مربيان ورزش و كه براي هر يك بايد چاره اي انديشيده شود و موانع موجود بايد برطرف گردد .جزوه حاضر كه به اثرات ورزش بر دستگاهها و اندامهاي بدن و همچنين نسبت به بيماريهاي مختلف ميپردازد ، جهت آموزش مربيان ورزشي تهيه گرديده تا آنها با آگاهي يافتن از محتوي آن، انگيزه و آگاهي بيشتري در جهت اهتمام به امور ورزشي نونهالان كشورمان نموده تا بوسيله آن افرادي تندرست و نيرومند در جهت خدمت به مردم شريف كشورمان پرورش يابند و سرمنشاء خدمات چشمگيري در تمامي عرصه هاي علمي ، فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي و … گردند. انشاء ا….مشكل :عدم اهتمام مربيان و دانش آموزان مدارس نسبت به ساعات ورزشتحليل تجربي و علمي :1 عدم شناخت لازم وكافي به اثرات ورزش در سلامت جسمي و روحي دانش آموزان– 1002 نبودن فضاي كافي و مناسب در مدارس – 1013 عدم پيگيري رشته تخصصي ورزشي – 1024 تعداد زياد دانش آموزان در مدارس – 1035 نامناسب بودن ساعات ورزش – 1046 عدم برنامه ريزي مناسب براي ساعت ورزش – 1057 دو شيفته بودن مدارس – 1068 نبودن سالن ورزش – 1/1019 نداشتن امكانات و تجهيزات ورزشي – 10710 نداشتن سرويس بهداشتي جهت دوش گرفتن بعد از تعريق بدن – 10811 اهميت ندادن به نرمش قبل از ورزش –10912 كم بودن ساعت زنگ ورزش در هفته – 11013 عدم اطلاع از علم تغذيه – 11114 عدم تخصص نزد مربيان ورزش – 11215 عدم انگيزه لازم در نزد مربيان به دليل تامين نبودن و مشكلات معيشتي – 11316 بازخورد نا مناسب نسبت به ورزش – 114اولويت :عدم شناخت لازم و كافي به اثرات موثر ورزش در سلامت جسمي و روحي دانش آموزانموضوع :ورزش و اثرات مفيد آنمخاطب :مربيان ورزشيهدف كلي :آشنا ساختن مربيان ورزشي نسبت به اثرات مفيد ورزشاهداف جزئي :الف آموزش مربيان ورزش در زمينه اثرات ورزش بر دستگاهها و اندامهاي مختلف بدن .ب – آموزش مربيان ورزش در مورد اثرات ورزش در زمينه هاي پيشگيري و درمان بيماريهاي مختلف .اهداف آموزشي :الف – مربي ورزشي پس از آموزش قادر ميباشد :1 در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر پوست بدن را بطور شفاهي توضيح دهد2 در مقابل كلاس با نشان دادن پوستر اثرات ورزش بر دستگاه گوارش را بطور شفاهي توضيح دهد3 در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر يبوست را بطور شفاهي توضيح دهد4 در مقابل كلاس با ارائه فيلم اثرات ورزش بر دستگاه تنفسي را بطور شفاهي توضيح دهد5 در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر دستگاه گردش خون و قلب را طور شفاهي توضيح دهد6 در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر دستگاه عصبي را بطور شفاهي توضيح دهد7 در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر دستگاه عصبي – عضلاني را بطور شفاهي توضيح دهد8 در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر دستگاه حركتي را بطور شفاهي توضيح دهد9 در مقابل كلاس با در دست داشتن عكس اثرات ورزش و حركات بدني در سنين مختلف را بطور شفاهي توضيح دهد10 در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر رشد عضلات و استخوانها را بطور شفاهي توضيح دهد11 در مقابل كلاس با نمايش فيلم اثرات ورزش بر رشد و نمو بدن را بطور شفاهي توضيح دهد12 در مقابل كلاس با ارائه cd آموزشي اثرات ورزش بر روي كليه ها را بطور شفاهي توضيح دهد13 در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر تغذيه را بطور شفاهي توضيح دهد14 در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر طول عمر را بطور شفاهي توضيح دهد15 در مقابل كلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر كيفيت زندگي را بطور شفاهي توضيح دهدب – مربي آموزشي پس از آموزش قادر ميباشد :1. در مقابل دانش آموزان با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر روي چربي هاي خون و چاقي را بطور شفاهي توضيح دهد .2. در مقابل دانش آموزان با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش نسبت به مقاومت بدن در مقابل بيماريها را بطو ر شفاهي توضيح دهد .3. در مقابل دانش آموزان با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش در برابر عفونتها را بطور شفاهي توضيح دهد .4. در مقابل دانش آموزان با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر بيماري كم تحركي را بطور شفاهي توضيح دهد .5. در مقابل دانش آموزان با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر بيماري قند يا ديابت را بطور شفاهي توضيح دهد .6. در مقابل دانش آموزان با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر بيماري هاي قلبي را بطور شفاهي توضيح دهد .7. در مقابل دانش آموزان با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش در كاهش بيماريهاي قلبي و عروق كرونر را بطور شفاهي توضيح دهد .